Dear student,

fields with * are compulsory, others are optional.

Thank You for filling in this form.
Have a nice day :)

Personal information
*Application category:
*First name:
Middle name:
*Surname:
*Photo:
(gif, jpg, png; max 1000KB)
*Faculty: Faculty of Law
  Faculty of Medicine
  Faculty of Science
  Faculty of Arts
  Faculty of Education
  Faculty of Economics and Adm.
  Faculty of Informatics
  Faculty of Social Studies
  Faculty of Sports Studies
*University start year:
*Contact email:
*Phone:
(include country code)
Foreign experience
Foreign experience:
Languages
Languages:
Other information
Note:
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluji Mezinárodnímu studentskému klubu při MU v Brně (ISC MU Brno) souhlas se zpracováním mých výše zadaných osobních údajů pro účely tutorského programu. ISC MU Brno se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám a po skončení programu je v souladu se zákonem zlikviduje. Beru na vědomí, že tento souhlas můžu kdykoli písemně odvolat.