Jak se můžu přihlásit na buddy program?

Na buddy program se přihlašuje pomocí registrace na našich stránkách. Pokud budeš mít jakoukoliv otázku, nebo ti nedorazí uvítací email, napiš na mail humanresources@esn.muni.cz
Prosím pozor, je potřeba neplést registraci do ESN MUNI Brno na našem webu, kterou se stanete členy organizace, tu stačí vyplnit jen jednou!

Kdy probíhá přihlašování na buddy program?

Přihlašování na buddy program probíhá ke konci semestru a před příjezdem studentů. Na jarní semestr je to tedy přibližně do konce ledna, na podzimní semestr cca do konce srpna. Ideální čas je ale červenec a prosinec. Pokud se k nám do klubu přihlásíš později, můžeš nám pomáhat při organizování různých aktivit. Dobrovolníky uvítáme po celý rok s otevřenou náručí.

 

Podle čeho jsou zahraniční studenti buddíkúm přidělováni?

V přidělování se snažíme být co nejvíc objektivní, proto probíhá skrze párovací program. V prvním kole vidí domácí student seznam příchozích studentů, kde je uvedena národnost, fakulta, čas příjezdu a pár vět o daném člověku. Pokud si studenty nikdo dlouho nevybere, systém je automaticky přidělí. Na jarním semestru se to běžně neděje, ale při podzimním přihlašování se to stát může. Než se to ale stane, vždy jsou členové upozorněni na takovou možnost předem.
Při automatickém párování jsou zapojena různá kritéria, která mají různou váhu. Je důležité, aby byl buddík k dispozici v Brně v době příjezdu studenta, aby mluvili stejným jazykem. Poté se snažíme, aby byli ze stejné fakulty a pokud to jde, abychom splnili preference buddíka ohledně národnosti. Není však nikdy možné všechna tato kritéria dodržet, takže se může stát, že dostanete Španěla, který bude studovat na FF i když jste chtěli někoho z Francie a studujete na FSS. Věříme, že si s tím určitě poradíte.

 

Kde můžu získat k buddy programu víc informací?
Na webu ESN MUNI Brno je dostupný Průvodce buddíka, který je velice obsáhlý. Dále je možné hledat informace na webu CZS v sekci Practicalities.
Pokud jsi nenašel/la odpověď na to co potřebuješ, můžeš se ptát na FB skupině ESN MUNI Brno Buddies nebo psát přímo buddy program koordinátorce/koordinátorovi na humanresources@esn.muni.cz.

 

Co mám dělat, když se mi můj zahraniční student neozývá?
Možností je několik, zkus mu napsat na druhý mail (pokud uvedl dva), kontaktovat ho s určitým časovým odstupem znovu na ten samý mail, najít ho na Facebooku. Pokud nic z toho nezabere, je možné, že se ozve až na poslední chvíli nebo třeba až po příjezdu do Brna. V nejhorším případě se neozve vůbec, což se taky občas stává, ale s tím bohužel nic nenaděláme a nemá tak cenu se obracet na buddy program mail s tím, že se ti tvůj zahraňák neozývá, my v tomhle případě nevíme o nic víc než ty.

 

Nemůžu svého zahraňáka při jeho příjezdu vyzvednout, co s tím?
Pokud víš, že nebudeš moct svého zahraňáka vyzvednout, domluv se s některým ze svých kamarádů nebo se obrať na buddíky na FB skupině ESN MUNI Brno Buddies

 

Co se ode mě jako od buddíka očekává?
Především pomáhat zahraničnímu studentovi, když to potřebuje a mimo to mu pomoct s tím, aby se mu v Brně líbilo.
Pravděpodobně na tebe bude mít různé dotazy už před příjezdem, ať už co se týče cesty do ČR, školy, ubytování na kolejích nebo něčeho jiného. Je dobré zjistit, kdy přijíždí (datum uvedené v informacích od nás z buddy programu nemusí být úplně aktuální) a přijít ho vyzvednout a doprovodit na koleje. V prvních dnech se určitě rád podívá po Brně a seznámí se svojí fakultou. Administrativní záležitosti vyřídí během Orientation Weeku, pokud se ho nezúčastní, je dobré s ním zařídit šalinkartu, focení do IS atd.
Obzvláště důležitý je doprovod na Odbor azylové a migrační politiky na Hněvkovského, kde většina úředníků nemluví anglicky a zahraniční student je tak docela ztracený. Další aktivity už jsou na tobě, ale ze zpětných vazeb víme, že studenti velice oceňují, když se jim buddík věnuje i během roku a potkávají se i neformálně.

 

Jakou administrativu musí zahraniční student po příjezdu vyřídit?
Zahraniční student se musí po příjezdu registrovat na Centru zahraničních studií (to je pro zahraničního studenta povinné) – což znamená, že se dostaví na krátkou prezentaci, kde mu bude vysvětleno vše důležité a předána studentská karta a další důležité dokumenty.
a) ještě před příjezdem by měl mít vyřízený Learning Agreement a na to navazuje zaslání akceptačního dopisu. 
b) po příjezdu na začátku semestru musí vyplnit tzv. orange paper – Confirmation of Arrival, abychom měli potvrzení o datu příjezdu studenta
c) student má také možnost udělat “změny v Learning Agreement” na začátku semestru (ale nemusí, pokud nepotřebuje) – je potřeba sledovat deadlines
d) většina domácích univerzit požaduje po zahraničních studentech “Confirmation of Arrival” nebo “Confirmation of study”, což by nám měl student automaticky předkládat, aby mu bylo zasláno stipendium ze své domácí univerzity – tyto formuláře vyplňujeme také během registrace
e) studenti, kteří nebydlí na kolejích, se musejí registrovat na CP (více viz níže)
f) pokud chtějí studenti platit kolejné bezhotovostně, musejí mít účet u české banky, proto je doporučováno studentům si založit český bankovní účet (ten se využije i při zasílání ubytovacího stipendia).
g) v minulosti měl student povinnost nám dodat kopii pasu/víza a zdravotního pojištění, což jsme ale zrušili - student je zodpovědný za to si udělat kopii, jednu nechat např. doma u rodičů a druhou s sebou v případě ztráty či odcizení originálních dokumentů.