O fungování klubu se stará Výbor (Board), který vše důležité probírá na zasedání Výboru (Board Meeting). Zápisy z těchto zasedání můžete najít na tomto odkazu.